Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Infomed Việt Nam – INFOMED VN ,.JSC, tiền thân là Ban Công nghệ Thông tin thuộc Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED). Hiện tại INFOMED là thành viên của Tập đoàn Thiết bị Y tế Việt Nam – VMED Group.

Kinh nghiệm triển khai :

EMR
80%
PACS
90%
ECG
95%
HIS
80%
Quản Lý Dự Án Lớn
96%
Home Page

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu các giải pháp CNTT trong lĩnh vực y tế.
Triển khai và tích hợp giải pháp lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS).
Triển khai giải pháp bệnh án điện tử (EMR).
Triển khai và tích hợp các giải pháp hệ thống thông tin lâm sàng (CIS).
Triển khai giải pháp quản lý bệnh viện (HIS).
Tư vấn giải pháp CNTT trong lĩnh vực y tế.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Đối Tác