Ứng dụng Công nghệ Thông tin triển khai thí điểm thành công Bệnh án điện tử EMR CLAS Healthcare tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh

Ứng dụng Công nghệ Thông tin triển khai thí điểm thành công Bệnh án điện tử EMR CLAS Healthcare tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh

Emr, Tin nội bộ, Tin sự kiện, Tin y tế
  "Số hóa - Kết nối - Chia sẻ là nội dung chính của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ thông tin đã và đang góp phần thay đổi chức năng của các thiết bị y tế, giúp quản lý bệnh viện tốt hơn, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Nếu Đồng Nai triển khai tốt Bệnh án điện tử trong toàn tỉnh, Bộ Y tế sẽ nhân rộng mô hình này ra toàn quốc. Bộ Y tế cam kết luôn đồng hành với ngành y tế Đồng Nai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn nếu có trong quá trình thực hiện". Trước đây, trong hệ thống thông tin Y tế, công tác lưu trữ thông tin về bệnh nhân từ thời điểm làm…
Đọc Tiếp