Tư vấn giải pháp CNTT trong lĩnh vực y tế.

  • Giải pháp:

Hạ tầng truyền thông và trung tâm dữ liệu, Lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu, Bảo mật hệ thống, Ảo hóa và điện toán đám mây trong lĩnh vực Y tế.

  • Dịch vụ:

Tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp; Quản trị vận hành, bảo trì hệ thống CNTT Y tế; Bảo hành ủy quyền của các hãng CNTT.