Triển khai và tích hợp giải pháp lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS).

Hệ thống VUE PACS – Care Stream

Là hệ thống lưu trữ và truyển tải hình ảnh hàng đầu thế giới, được sản xuất bởi Tập đoàn Care Stream (Mỹ), cho phép quản lý và truyền tải hình ảnh với số lượng lớn – triển khai trên diện rộng:

         Khả năng quản lý đến hơn 20 triệu ảnh

         Khả năng quản lý và lưu trữ đến hơn 12 PETABYTE dữ liệu

         Khả năng lưu trữ và xử lý 152 ảnh mỗi giây

§  Hệ thống chẩn đoán hình ảnh cao cấp:

Tính đồng nhất

         Tính năng nâng cao được tích hợp như với các chức năng cơ bản: Phóng to, xoay, chi tiết, cửa sổ…

         Sản phẩm thuần CareStream.

         Đăng nhập một lần (single-sign-on).

Tính toàn diện

         Trong không gian làm việc bao gồm việc tự động dựng hình thể tính 3D cấp độ điểm ảnh, cho phép so sánh đối chiếu hình ảnh theo thời gian chụp và nguồn chụp (máy modalities).

         Hỗ trợ chẩn đoán ung thư.

         Hỗ trợ đọc ảnh cắt lớp Mamo kết hợp với xquang tuyến vú kỹ thuật số (DBT).

         Chẩn đoán điện tâm đồ (ECG) & tim mạch.

         Hỗ trợ đọc chụp CLVT tưới máu (CT Perfusion).

§  Hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng với các công cụ 3D hiện đại:

         Chụp nhũ: Nhũ ảnh số (Digital Mammography), Chụp cắt lớp (Tomosynthesis).

         Ung thư: PET-CT, Quản lý thương tổn, DICOM-RT, Fusion.

         CT tim: phân tích Cardiac, phân tích Coronary Analysis, đo Canxi(Calcium).

         Thần kinh: Brain Perfusion, phân tích mạch (Vessel).

         Cardiology: Echo, Siêu âm gắng sức (Stress Echo),  thông tim(Cath), ECG.

§  Hệ thống báo cáo tương tác – trợ lý chẩn đoán hình ảnh:

         Cảnh báo thời gian thực tìm lỗi và sự khác biệt trong các báo cáo.

         Cảnh báo thời gian thực cho bác sỹ và những vấn đề nghiêm trọng trong báo cáo cần khắc phục.

         Thẩm định theo thời gian sự tương thích của báo cáo so với các tiêu chuẩn xác định (ICD-10, PQRS, MACRA).

 

         Phân tích hồi cứu.

§  Hỉnh ảnh về hệ thống Vue PACS:

Màn hình chẩn đoán tương tác 1 trạm

Hệ thống báo cáo tương tác – trợ lý chuẩn đoán hình ảnh