THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CHO
BỆNH VIỆN THÔNG MINH

GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN THÔNG MINH

INFOMED hợp tác với các đơn vị sản xuất thiết bị uy tín trong khu vực như Advantech…để phân phối thiết bị chuyên dụng thông minh cho bệnh viện như: Xe đẩy cho Bác sỹ, Điều dưỡng, Tablet, Máy tính chuyên dụng, Kiosk khai báo y tế….

Image

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC