GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TỔNG THỂ

GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TỔNG THỂ

INFOMED cùng với các đơn vị tích hợp hệ thống (System Integration) hàng đầu Việt nam đủ năng lực tư vấn, thiết kế giải pháp tổng thể, xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ, các trung tâm dữ liệu cho các bệnh viện và các cơ sở y tế.

INFOMED là đối tác cung cấp thiết bị phần cứng, phần mềm của các tập đoàn lớn như Dell và Microsoft, cung cấp trọn gói các giải pháp hạ tầng CNTT, hỗ trợ bệnh viện duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin.

Image

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC